Skip to content

Our work

Our first major report on this subject The Irish Language in Northern Ireland (Staid agus Stadas Gaeilge I dTuaisceart na hEireann) was issued in 1993.

A large number of our submissions on this topic are directed at human rights treaty bodies and focus on the specific duties towards the Irish language that have arisen from the Good Friday Agreement (GFA). In particular, we regularly issue submissions related to the Council of Europe’s European Charter for Regional and Minority Languages (ECRML) and the Framework Convention for National Minorities (FCNM).

We have produced bilingual reports with Irish and English versions in partnership with Conradh na Gaeilge and others, including such as Local Councils, Obligations and the Irish Language: A Framework for Compliance (Comhairlí Áitiúla, Dualgais agus an Ghaeilge: Creatlach Comhlíonta) with Ulster university in 2019; and Irish education and the ‘Statutory Duty’: From the point of view of rights (Gaeloideachas agus an ‘Dualgas Reachtúil’: Ó thaobh na gceart de) with Dr Robbie McVeigh in 2022.

Read more

Ár gcuid oibre

Foilsíodh ár gcéad mhór-thuairisc ar an ábhar seo, ‘Staid agus Stádas na Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann’ sa bhliain 1993.

Baineann bunús na n-aighneachtaí a chuirimid isteach ar an ábhar seo le forais chonartha i dtaobh chearta an duine agus díríonn siad ar na dualgais faoi leith a d’eascair ó Chomhaontú Aoine an Chéasta i dtaobh na Gaeilge. Cuirimid aighneachtaí isteach go minic maidir leis an Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh (CETRM) de chuid Chomhairle na hEorpa agus An Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint (CMNC) go háirithe.

Tá tuairiscí dátheangacha curtha le chéile againn, i nGaeilge agus i mBéarla, i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge agus eile, ina measc, Ollscoil Uladh nuair a d’fhoilsigh muid an tuairisc Comhairlí Áitiúla, Dualgais agus an Ghaeilge: Creatlach Comhlíonta (2019); agus an Dr Roibeard Mac an Bheatha, Gaeloideachas agus an ‘Dualgas Reachtúil’: Ó thaobh na gceart de (2022).

Léigh níos mó